Financiële Leasing
Financiële Leasing

Voor een Financiële Leasing stap je naar een Opel Dealer en kiest u model en opties. Uw Opel verkoop adviseur berekent ter plaatse de Financiële Leasing. De aankoopfactuur van je wagen komt op naam van de leasingmaatschappij, waardoor deze dus eigenaar is. Jij krijgt het gebruiksrecht van het voertuig.

Er hoeft overigens geen voorschot betaald te worden. Het volledige investeringsbedrag, inclusief de btw, betalen we namelijk aan de garage. De btw betaald u dus gespreid terug via de maandelijkse leasing facturen. Enkele zaken vallen dan weer onder je eigen verantwoordelijkheid. Dan denken we onder andere aan onderhoud, reparatie, banden, bijstand, brandstof en verzekeringen. 

 

Hoe werkt leasing in de boekhouding?

De boekhoudkundige verwerking van je leasingfacturen gebeurt maandelijks op de balans: activeren en afschrijven.

Aankoopoptie

Om te kunnen spreken van een Financiële Leasing moet in de berekening van de maandhuur rekening worden gehouden met een restwaarde van maximaal 15%. Deze op voorhand afgesproken restwaarde op het einde van het contract wordt in het contract opgenomen als aankoopoptie. U kunt dus de wagen kopen aan deze restwaarde op het einde van het contract.

Wat is het verschil tussen renting en leasing?

Financiële Leasing en Financiële Renting zijn op het eerste gezicht gelijkaardige producten, maar toch zijn er verschillen. Voornamelijk wat betreft de boekhoudkundige verwerking.

Zo gebeurt de boekhoudkundige verwerking bij leasing op de balans via activeren en afschrijven. Bij renting is het een ander verhaal. Je boekt de factuur rechtstreeks in kosten in de resultatenrekening.

Een Financiële Leasing heeft een restwaarde van maximum 15%. Vanaf een restwaarde van 16% spreekt men van Financiële Renting.

 

 Meer informatie vindt u bij uw Opel dealer

VIND HIER UW OPEL DEALER​​

Financiële Leasing en Renting is uitsluitend bestemd voor professionele klanten die de wagen gebruiken bij de uitoefening van hun commerciële, professionele of ambachtelijke activiteiten. Onder voorbehoud van de aanvaarding van het dossier door AlphaCredit NV, kredietgever, Ravensteinstraat 60/15 – 1000 Brussel. RPR Brussel. BTW BE 0445.781.316.